Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Eko-kolekcja 2010
GrafikiEko-kolekcja  2010 Gimnazjum Rytro
Uczniowie naszej szko³y wziêli udzia³ w konkursach ekologicznych organizowanych w ramach programu "Ekologiczny Piknik Powiatowy - jako forma edukacji ekologicznej spo³eczeñstwa gmin Piwniczna-Zdrój, Rytro, Stary S±cz, Podegrodzie oraz Mi³o¶ników Beskidu S±deckiego".


W konkursie w kategorii "Eko-Film":

I miejsce zdoby³ Przemys³aw Ogorza³y z III a za film pt. "Ekologiczne ¼ród³a energii"

II miejsce zdoby³ film Patryka Tokarczyka z III a pt."Ekologia w Rytrze"

III miejsce zaj±³ film Dawida Prusaka z III a pt."Segregacja ¶mieci".W konkursie w kategorii "Eko-Kolekcja":

I miejsce zajê³a Aleksandra Koszkul z I c

II miejsce
zajê³a Agnieszka Duda z III a

III miejsce zdoby³a Kinga Dudczak z III a.

Poszczególne miejsca przyzna³o jury powo³ane przez Gminê.W konkursie "Eko-Kolekcja" wziêli równie¿ udzia³ : Karolina Dudczak z I b, Maciej Olszowski z I b, Ewelina Nowak z II b, Anita Tokarczyk z II b i Renata Smyda z II b. Wszyscy zas³uguj± na wyró¿nienie poniewa¿ ich stroje by³y oryginalne i pomys³owe.


Uczniowie, którzy zdobyli poszczególne miejsca reprezentowali nasze gimnazjum podczas Pikniku Ekologicznego, który odby³ siê w Piwnicznej 29 maja 2010 r.


Gratulujemy!

Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
swieto_patrona2007_31
swieto_patrona2007_31
¦wiêto patrona 2007
Najlepsze zdjcie
park_linowy2008_12
park_linowy2008_12
Park linowy Rytro ABlandia 2008
Z ycia szkoy
11lis2006_06
11lis2006_06
88. Rocznica Odzyskania Niepodleg³o¶ci
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 365545 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7210135 Unikalnych wizyt