Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Sen o Helladzie - spektakl 2011
GrafikiSen o Helladzie Mitologia ¦wiat antycznej Grecji
17 maja 2011 m³odzie¿ wziê³a udzia³ w specjalnie przygotowanym i zrealizowanym spektaklu pt. "Sen o Helladzie - mitologia. ¦wiat antycznej Grecji" bêd±cym uzupe³nieniem wiedzy z historii i jêzyka polskiego.


OTWÓRZ GALERIÊ ZDJÊÆ...
Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
dzien_ziemi2008_16
dzien_ziemi2008_16
Dzieñ ziemi 2008
Najlepsze zdjcie
dziensportu2010_76
dziensportu2010_76
Dzieñ sportu 2010
Z ycia szkoy
komers2009_41
komers2009_41
Komers 2009
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 365545 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7210117 Unikalnych wizyt