Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Rajd ekologiczny na Przehybê 2011
GrafikiRajd ekologiczny na Przehybê 2011
14 czerwca 2011 roku najaktywniejsi cz³onkowie SKLOP wziêli udzia³ w rajdzie ekologicznym na Przehybê. Rajd zosta³ zorganizowany przez Nadle¶nictwo Stary S±cz i Zarz±d Oddzia³u LOP w Starym S±czu z okazji obchodów "Miêdzynarodowego Roku Lasów". W rajdzie wziê³o udzia³ 7 uczniów, którzy reprezentowali szko³ê w konkursach ekologicznych oraz uczniowie zaanga¿owani w zbiórkê zu¿ytych baterii w tym roku szkolnym.


Opiekun SKLOP Janina KonstantyInformacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
hala2012_63
hala2012_63
Po¶wiêcenie hali sportowej 2012
Najlepsze zdjcie
misterium015
misterium015
Misterium Paschalne 2011
Z ycia szkoy
zakonczenie2008_22
zakonczenie2008_22
Zakoñczenie roku szkolnego 2007/2008
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 365546 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7210285 Unikalnych wizyt