Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
¦wiêto patrona 2012
Grafiki¦wiêto patrona ks. Józefa Wo¼nieckiego w Rytrze
10 stycznia 2012 r. nasze gimnazjum obchodzi³o ¦wiêto Patrona. Uroczysto¶æ rozpoczê³a siê msz± ¶wiêt± w ko¶ciele parafialnym w Rytrze, a nastêpnie odby³a siê akademia przygotowana przez m³odzie¿ gimnazjaln±. Akademia oparta by³a na ¿yciorysie ksiêdza Józefa Wo¼niackiego, przeplatana pokazem multimedialnym, okoliczno¶ciowymi wierszami, kolêdami i pastora³kami.

Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
dz_sportu2013_07
dz_sportu2013_07
Dzieñ sportu 2013
Najlepsze zdjcie
dzien_nauczyciela2011_40
dzien_nauczyciela2011_40
Dzieñ nauczyciela 2011
Z ycia szkoy
swieto_patrona2007_26
swieto_patrona2007_26
¦wiêto patrona 2007
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 365542 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7208531 Unikalnych wizyt