Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
"Nad przepa¶ci±" teatr profilaktyczny 2012
Grafiki

9.05.2012 r. w naszej szkole go¶cili aktorzy z Teatru Profilaktycznego „Inspiracja” z Krakowa. Przedstawili spektakl pt. „Nad przepa¶ci±”, który dotyczy³ problematyki uzale¿nieñ oraz dokonywania trudnych ¿yciowych wyborów.

Uczniowie poznali historiê m³odych ludzi nara¿onych na wiele zagro¿eñ zwi±zanych z siêganiem po ¶rodki uzale¿niaj±ce.

Po spektaklu uczniowie mieli okazjê porozmawiaæ na temat przyczyn i skutków uzale¿nieñ, oraz dowiedzieli siê jak reagowaæ i gdzie szukaæ pomocy w trudnych sytuacjach.


Galeria zdjêæ ze spektaklu


Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
lop2007_4
lop2007_4
LOP 2007 - ratujemy p³azy
Najlepsze zdjcie
misterium114
misterium114
Misterium Paschalne 2011
Z ycia szkoy
dz_sportu2013_24
dz_sportu2013_24
Dzieñ sportu 2013
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 365542 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7208803 Unikalnych wizyt