Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Wycieczka ekologiczna na ¶cie¿kê ornitologiczn± w ¯egiestowie 2012
Grafiki¦cie¿ka ornitologiczna w ¯egiestowie
29.05.2012 cz³onkowie SKLOP wziêli udzia³ w wycieczce ekologicznej do ¯egiestowa gdzie znajduje siê "¦cie¿ka ornitologiczna - £opata Polska". Pod kierunkiem ornitologa pana Tomasza Baziaka uczniowie wêdrowali ¶cie¿k± dowiaduj±c siê na kolejnych przystankach, wielu ciekawych informacji z ¿ycia wybranych gatunków ptaków. Mogli nauczyæ siê rozpoznawaæ ptaki po g³osach. W wycieczce uczestniczyli uczniowie gimnazjum z Rytra i Starego S±cza wraz z opiekunami.Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
trzy_korony2009_08
trzy_korony2009_08
Trzy Korony 2009
Najlepsze zdjcie
swieto_patrona2007_25
swieto_patrona2007_25
¦wiêto patrona 2007
Z ycia szkoy
dzien_sportu2007_65
dzien_sportu2007_65
Dzieñ Sportu 2007
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 365546 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7210379 Unikalnych wizyt