Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
¦wiêto patrona 2013
Grafiki¦wiêto patrona ks. Józefa Wo¼niackiego w Rytrze 2013
10 stycznia 2014 r. nasze gimnazjum obchodzi³o ¦wiêto Patrona. Uroczysto¶æ rozpoczê³a siê uroczyst± akademi± przygotowan± przez m³odzie¿, po¶wiêcon± ks. Józefowi Wo¼niackiemu, po której wszyscy udali siê na mszê ¶w. w ko¶ciele parafialnym w Rytrze. Akademia oparta by³a na ¿yciorysie ksiêdza Józefa Wo¼niackiego, przeplatana okoliczno¶ciowymi wierszami.


Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
zlaz2007_04
zlaz2007_04
Z³az gimnazjalny 2007
Najlepsze zdjcie
zlaz2010_16
zlaz2010_16
Z³az gimnazjalny 2010
Z ycia szkoy
dzien_dziecka2012_089
dzien_dziecka2012_089
Dzieñ dziecka 2012
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 365543 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7209577 Unikalnych wizyt