Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Zakoñczenie roku szkolnego 2012/2013
GrafikiZakoñczenie roku szkolnego 2012 2013
28.06.2013 r. odby³o siê w naszym gimnazjum uroczyste zakoñczenie roku szkolnego. Uczniowie wyró¿niaj±cy siê w nauce i zachowaniu otrzymali dyplomy i nagrody. Uczennica Aleksandra Pawlik otrzyma³a nagrodê "Z³otego pier¶cienia" przyznawan± najlepszym absolwentom. Wyró¿niono równie¿ sportowców i wolontariuszy. Nie zapomniano tak¿e o podziêkowaniach dla rodziców i nauczycieli.Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjêæ.

Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
3maja2012_11
3maja2012_11
Akademia 3 maja 2012
Najlepsze zdjcie
dzien_wiosny2007_082
dzien_wiosny2007_082
Pierwszy Dzieñ Wiosny 2007
Z ycia szkoy
sen_o_helladzie2011_04
sen_o_helladzie2011_04
Sen o Helladzie 2011
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 365543 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7209469 Unikalnych wizyt