Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Akademia z okazji ¶wiêta patrona gimnazjum ks. Józefa Wo¼niackiego
Newsy¦wiêto patrona gimnazjum ks. Józefa Wo¼niackiego Dnia 10. stycznia 2007 r. odby³a siê uroczysta akademia z okazji ¶wiêta patrona naszego gimnazjum ks. Józefa Wo¼niackiego. Po akademii wszyscy uczestniczyli¶my we mszy ¶w. w Ko¶ciele Parafialnym w Rytrze, podczas której ¶piewali¶my kolêdy z towarzyszeniem kapeli "Szumi±ca woda". Delegacja Samorz±du Uczniowskiego z³o¿y³a wi±zankê i zapali³a znicze na grobie patrona. Obejrzyj zdjêcia...
Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
niepodleglosc2012_43
niepodleglosc2012_43
¦wiêto niepodleg³o¶ci 2012
Najlepsze zdjcie
lop2007_10
lop2007_10
LOP 2007 - ratujemy p³azy
Z ycia szkoy
zlaz2007_12
zlaz2007_12
Z³az gimnazjalny 2007
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 365546 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7210296 Unikalnych wizyt