Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Rejs u wybrze¿y Chorwacji
NewsyZ przyjemno¶ci± informujemy, ¿e Pan Andrzej Janczura wraz z zespo³em uczniowskim z naszej szko³y zwyciê¿yli w konkursie Nauczycielskiej Akademii Internetowej i otrzymali g³ówn± nagrodê - Rejs Edukacyjny u Wybrze¿y Chorwacji. Gratulujemy wygranej!

Uroczyste wrêczenie nagród - voucherów dla zwyciêskich 24 szkó³ odbêdzie siê 12 czerwca w Warszawie w siedzibie zarz±du TP SA.

Fundacja "Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie"


Grupê z naszego gimnazjum reprezentuj±: Katarzyna Kulig - 2a, Sandra Obrzud - 3b oraz Agnieszka Ry¿ak - 3a.

Chorwacja

Wiêcej informacji znajdziesz TUTAJ .

Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
patron2011_30
patron2011_30
¦wiêto patrona 2011
Najlepsze zdjcie
labowska2010_011
labowska2010_011
Rajd na £abowsk± Halê 2010
Z ycia szkoy
robert2010_02
robert2010_02
Po¿egnanie Roberta
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 365545 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7210069 Unikalnych wizyt