Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Wirtualne RYTRO
GrafikiZobacz jak wygl±daj± ró¿ne zak±tki Rytra w panoramicznych ujêciach. Wêdrówkê po Rytrze rozpoczynamy przed budynkiem gimnazjum. Aby zmieniaæ miejsce nale¿y pod±¿aæ za bia³ymi strza³kami. Poni¿ej prezentujemy kilka ciekawych miejsc, które mo¿emy zwiedziæ nie wychodz±c z domu!

Kliknij TUTAJ, aby otworzyæ INTERAKTYWNY SPACER PO RYTRZE.

Gimnazjum Rytro


Gimnazjum Rytro


Ko¶ció³ w Rytrze


Ko¶ció³ w Rytrze


Szko³a Podstawowa w Rytrze


Plac zabaw w Rytrze


Hotel Per³a Po³udnia w Rytrze


Hotel Per³a Po³udnia w Rytrze


Hotel Per³a Po³udnia w Rytrze


Hotel Per³a Po³udnia w Rytrze


Go¶ciniec Ryterski


Park ekologiczny w Rytrze


Park ekologiczny w Rytrze


Rytro


Og³oszenie Rytro


D±b Jana Paw³a II w Rytrze


Urz±d gminy w Rytrze


Rozk³ad jazdy Rytro Gimnazjum Nowy S±cz


Rozk³ad jazdy Rytro Gimnazjum Nowy S±cz


Rytro


Stacja paliwowa w Rytrze


Ruiny zamku w Rytrze


Sucha Struga Rytro


Na grzyby do Rytra


Rytro widokówki


Seniorzy


Kliknij TUTAJ, aby otworzyæ INTERAKTYWNY SPACER PO RYTRZE.

Wszystkie zdjêcia s± w³asno¶ci± serwisu www.wirtualnykraj.pl
Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
zlaz2010_05
zlaz2010_05
Z³az gimnazjalny 2010
Najlepsze zdjcie
zaspany
zaspany
Humor
Z ycia szkoy
rozpoczecie2009_29
rozpoczecie2009_29
Rozpoczêcie roku 2009/2010
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 365546 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7210260 Unikalnych wizyt