Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Start konkursu "Poznawaj Polskê 2008"
NewsyPoznawaj Polskê 2008Wystartowa³ internetowy konkurs "Poznawaj Polskê 2008". Zapraszamy wszystkich, którzy zg³osili swój udzia³ w konkursie do odpowiadania na pytania.

Harmonogram konkursu:
  • Rejestracja uczestników na stronach www konkursu – od 17 IX 2007
  • Og³oszenie pytañ I. etapu – 1 X 2007
  • Nadsy³anie formularzy z odpowiedziami – do 5 XI 2007
  • Og³oszenie wyników I. etapu i pytañ II. etapu – 12 XI 2007
  • Nadsy³anie formularzy z odpowiedziami – do 03 XII 2007
  • Og³oszenie wyników II. etapu i tematów esejów – 10 XII 2007
  • Nadsy³anie esejów mailem – do 14 I 2008
  • Nadsy³anie esejów poczt± (2 egzemplarze) – do 15 I 2008 (data stempla)
  • Og³oszenie listy laureatów – 20 III 2008
Aby pobraæ pytania nale¿y zalogowaæ siê na tej stronie http://www.know-poland.org/pytania_zgl_1.php? u¿ywaj±c swojego loginu i has³a. Nie wysy³aj formularza je¶li nie zaznaczy³e¶ jeszcze wszystkich odpowiedzi!


Je¶li nie bierzesz udzia³u w konkursie a chcia³by¶ poznaæ pytania I rundy KLIKNIJ TUTAJ!

Je¶li masz problem z otwarciem pliku z pytaniami zainstaluj program Adobe Reader. Kliknij tutaj , aby pobraæ program.

Powodzenia!
Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
112_laczy_nas_09
112_laczy_nas_09
112 ³±czy nas 2010
Najlepsze zdjcie
teatr2012_10
teatr2012_10
"Nad przepa¶ci±" teatr profilaktyczny
Z ycia szkoy
egzamin2009_44
egzamin2009_44
Egzamin gimnazjalny 2009
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 365546 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7210323 Unikalnych wizyt