Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
¦lubowanie klas pierwszych 2007
Grafiki¦lubowanie klas pierwszych w Gimnazjum w Rytrze "Przedstawiciele klas pierwszych do ¶lubowania wyst±p!" 31 pa¼dziernika 2007 r. w naszym gimnazjum odby³o siê uroczyste ¶lubowanie klas pierwszych, podczas którego uczniowie zobowi±zali siê przestrzegaæ okre¶lonych zasad i godnie wype³niaæ swoje obowi±zki. Zobacz zdjêcia z tej uroczysto¶ci...
Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
misterium157
misterium157
Misterium Paschalne 2011
Najlepsze zdjcie
dzien_sportu2007_47
dzien_sportu2007_47
Dzieñ Sportu 2007
Z ycia szkoy
ulubieniec19
ulubieniec19
Mój ulubieniec
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 365545 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7209799 Unikalnych wizyt