Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Oczyszczanie oczek wodnych w Starym Kamienio³omie w Rytrze
GrafikiOczyszczanie oczek wodnych w Starym Kamienio³omie w Rytrze W sobotê 9 listopada 2007 r. grupa uczniów, cz³onków LOP z kl. 1a i 1b wraz z opiekunem Pani± Janin± Konstanty oczy¶ci³a oczka wodne w Starym Kamienio³omie w Rytrze.

Jest to miejsce rozrodu wielu gatunków p³azów. Mamy nadziejê, ¿e w ten sposób przyczyniamy siê do tego, aby p³azy mog³y przetrwaæ.

Obejrzyj galeriê zdjêæ...
Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
widokowka_rytro_28
widokowka_rytro_28
Rytro sprzed lat
Najlepsze zdjcie
dzien_dziecka2012_062
dzien_dziecka2012_062
Dzieñ dziecka 2012
Z ycia szkoy
peru2012_07
peru2012_07
Peru 2012
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 365543 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7209567 Unikalnych wizyt