Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Uytkownikw Online
Goci Online: 1
Brak Uytkownikw Online

Zarejestrowanych Uytkownikw: 107
Nieaktywowany Uytkownik: 0
Najnowszy Uytkownik: ~1cKFlorkowski06
INFORMATYKA - Na lekcjê
 Na lekcjê
Inne Subkategorie: Na lekcjê, Gry, Ma³opolski Konkurs Informatyczny INSTAL, Programy komputerowe

Szukaj w Download:
Data ostatniej aktualizacji: 21-05-2012 19:24
Download:
Arkusz kalkulacyjny - æwiczenie 1 - 54,5 kb  
Æwiczenie 1
Pobrano
1451

Arkusze kalkulacyjne - æwiczenia z ksi±¿ki - 169 kb  

Pobrano
764

Baza danych - æwiczenie 1 - 11 kb  
Baza danych o zwierzêtach
Pobrano
1216

Baza danych - Dane osobowe - 31,5 kb  
Zadanie 1.
Do bazy "Dane osobowe" dopisz nowe pole o nazwie data urodzenia.
Uzupe³nij warto¶ci tego pola dla wszystkich rekordów z bazy.
Uzupe³nij i odpowiednio sformatuj formularz.
Zapisz plik pod t± sam± nazw± w odpowiednim katalogu.

Pobrano
1302

Baza danych - Samochody - 12,5 kb  
Zadanie 2.
Uzupe³nij warto¶ci wszystkich pól dla 10 nowych rekordów z bazy (dowolne marki samochodów).
Sformatuj odpowiednio formularz.
Zapisz plik pod t± sam± nazw± w odpowiednim katalogu.

Pobrano
916

Bazy danych - projekt -  

Pobrano
1379

Edytor tekstu Word - æwiczenia - 469kb  

Pobrano
672

Internet jako ¼ród³o informacji - æwiczenia - 16kb  

Pobrano
872

Kurs HTML -  
Kurs HTML w wersji offline. Pobierz i spróbuj swoich si³ w tworzeniu w³asnej strony internetowej.
Pobrano
973

Tabulatory - æwiczenia - 15,4 kb  

Pobrano
626


Gimnazjum RYTRO © 2006

7872616 Unikalnych wizyt