Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Uytkownikw Online
Goci Online: 1
Brak Uytkownikw Online

Zarejestrowanych Uytkownikw: 107
Nieaktywowany Uytkownik: 0
Najnowszy Uytkownik: ~1cKFlorkowski06
INFORMATYKA - Gry
 Gry
Inne Subkategorie: Na lekcjê, Gry, Ma³opolski Konkurs Informatyczny INSTAL, Programy komputerowe

Szukaj w Download:
Data ostatniej aktualizacji: 05-11-2013 19:20
Download:
Blocky -  
Zagraj w Blocky. Gra polega na usuwaniu z kwadratowej planszy ró¿nokolorowych klocków.
Pobrano
1130

Golf - 311kb  

Pobrano
453

Gra UGH - 135 kb  
UGH to gra zrêczno¶ciowa. Kierujesz w niej ³ataj±cym obiektem zabieraj±c po drodze pasa¿erów i umieszczasz ich na platformach. Wszystko to dzieje siê w latach prehistorii. Na wykonanie misji mamy ograniczony czas. Jednak jest na to sposób, rzuæ kamieniem w drzewko i we¼ owoc. Mimo, ¿e gra wydaje siê prosta, ma nadal du¿± grywalno¶æ. W grze mamy do wyboru trzy poziomy trudno¶ci.
Pobrano
574

Jaszczurka -  
Sprawd¼ swoj± spostrzegawczo¶æ! Zagraj w jaszczurkê.
Pobrano
1350

Pacman - 108kb  

Pobrano
454

Samochodowa ³amig³ówka - 111 KB  
Sprawd¼ czy przypadkowo nie jeste¶ geniuszem.
Pobrano
899

Tetris - 72kb  

Pobrano
437

Zamieñ ¿abki miejscami - 260 kB  
Zamieñ ¿abki miejscami. Podobno osobom o IQ wiêkszym ni¿ 50 zajmuje to poni¿ej 3 minut. Sprawd¼ siê ;o)

Pobrano
3400


Gimnazjum RYTRO © 2006

7268159 Unikalnych wizyt