Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
"Poznajemy parki krajobrazowe Polski" - fina³ wojewódzki VII edycji konkursu
Newsyfina³ wojewódzki VII edycji ogólnopolskiego konkursu 4 marca 2008 roku w Tarnowie odby³ siê fina³ wojewódzki VII edycji ogólnopolskiego konkursu "Poznajemy parki krajobrazowe Polski" Nasi uczniowie Micha³ Legutko 3b, Micha³ Mos 3b, Kamil G±dek 2a i £ukasz Padula 2a dru¿ynowo zajêli II miejsce.

Ka¿dy z uczestników musia³ samodzielnie rozwi±zaæ test oraz rozpoznaæ 10 gatunków ro¶lin i 10 gatunków zwierz±t chronionych. Do I miejsca zabrak³o nam 3 punktów.

Nasi uczniowie zdobyli dla szko³y dyplom i ksi±¿ki do szkolnej biblioteki oraz indywidualne nagrody i dyplomy.

Gratulujemy!


Zobacz zdjêcia z konkursu.


Parki 2008 fina³


Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
rozpoczecie2010_18
rozpoczecie2010_18
Rozpoczêcie roku 2010/2011
Najlepsze zdjcie
jaselka2014_27
jaselka2014_27
Jase³ka 2014
Z ycia szkoy
boze_nar2006_03
boze_nar2006_03
Bo¿e Narodzenie 2006
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 365562 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7213847 Unikalnych wizyt