Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Terminarz rekrutacji do szkó³ ponadgimnazjalnych 2008/2009 - przypomnienie
NewsyTerminy rekrutacji do szkó³ ponadgimnazjalnych
Przypominamy uczniom klas III o terminach rekrutacji do szkó³ ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2008/2009.

Decyzja Ma³opolskiego Kuratora O¶wiaty w Krakowie z dn. 18 stycznia 2008 r. w sprawie terminów rekrutacji na rok szkolny 2008/2009 do szkó³ ponadgimnazjalnych, okre¶lenia terminów sk³adania dokumentów, potwierdzania woli podjêcia nauki w danej szkole, sposobów przeliczania na punkty ocen z jêzyka polskiego i trzech wybranych zajêæ edukacyjnych, wyników egzaminu gimnazjalnego, sposobów punktowania innych osi±gniêæ kandydatów oraz zasad rekrutacji.


Plik word Pobierz TERMINARZ REKRUTACJI DO SZKó³ PONADGIMNAZJALNYCH DLA M³ODZIE¿Y NA ROK SZKOLNY 2008/2009.
Plik wordPobierz ZASADY PRZELICZANIA NA PUNKTY OSI±GNIêæ WPISANYCH NA ¶WIADECTWIE KANDYDATA.
Wiêcej informacji o rekrutacji znajdziesz na stronie
http://kuratorium.krakow.pl/index.php?ac=111&id=2328
Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
egz2014_06
egz2014_06
Egzamin gimnazjalny 2014
Najlepsze zdjcie
zakonczenie2014_10
zakonczenie2014_10
Zakoñczenie roku szk. 2013/14
Z ycia szkoy
dziensportu2010_35
dziensportu2010_35
Dzieñ sportu 2010
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 368854 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7726551 Unikalnych wizyt