Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Zebranie z rodzicami
Newsy12 kwietnia 2007 r. (czwartek) o godz. 16:00 odbêdzie siê w gimnazjum zebranie z rodzicami, podczas którego bêdzie mo¿na zapoznaæ siê m. in. z wynikami w nauce i zachowaniu swoich dzieci. Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców do udzia³u w spotkaniu.
Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
trzy_korony2010_11
trzy_korony2010_11
Trzy korony 2010
Najlepsze zdjcie
zakonczenie2012_100
zakonczenie2012_100
Zakoñczenie roku szk. 2011/12
Z ycia szkoy
niepodleglosc2012_49
niepodleglosc2012_49
¦wiêto niepodleg³o¶ci 2012
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 365562 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7213872 Unikalnych wizyt