Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Zajêcia przyrodnicze w Ma³ej Roztoce
GrafikiZajêcia przyrodnicze w bazie edukacyjnej w Ma³ej Roztoce
28.10.2008 r. klasy III uczestniczy³y w zajêciach przyrodniczych prowadzonych przez Pana Krzysztofa Tomasiaka w bazie edukacyjnej w Ma³ej Roztoce.
Zajêcia dotyczy³y rezerwatów le¶nych wystêpuj±cych na terenie PPK oraz rozpoznawania gatunków zwierz±t ¿yj±cych na terenie Parku.

OTWÓRZ GALERIÊ ZDJÊÆ
Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
labowska2010_078
labowska2010_078
Rajd na £abowsk± Halê 2010
Najlepsze zdjcie
zakonczenie2012_071
zakonczenie2012_071
Zakoñczenie roku szk. 2011/12
Z ycia szkoy
lop2014_7
lop2014_7
Ko³o M³odych Przyrodników 2014
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 365545 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7209748 Unikalnych wizyt