Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Album - Informacje
Album: Hala sportowa 2010
W dniu 18.06.2010 r. nast±pi³o uroczyste przekazanie umów na dofinansowanie budowy nowej pe³nowymiarowej hali sportowej przy budynku gimnazjum w Rytrze jako obiektu wielofunkcyjnego s³u¿±cego mieszkañcom Gminy i wzbogaceniu oferty turystycznej miejscowo¶ci oraz na rozbudowê kanalizacji sanitarnej. Umowy przekaza³ wicemarsza³ek województwa ma³opolskiego Leszek Zegzda na rêce Wójta Gminy Rytro W³adys³awa Wnêtrzaka.
Koszt projektu: 10 301 934,55 z³otych.
Ilo zdj: 50
Ostatnie zdjcie dodane przez admin dnia 18.06.2010
Album
Albumy Zdj > Hala sportowa 2010
Elewacje

hala3_t1.jpg

Data: 18/06/2010
Dodany przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Obejrzano: 1086

hala_sportowa2010_01

hala_sportowa2010_01_t1.jpg

Data: 18/06/2010
Dodany przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Obejrzano: 963

hala_sportowa2010_02

hala_sportowa2010_02_t1.jpg

Data: 18/06/2010
Dodany przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Obejrzano: 946

hala_sportowa2010_03

hala_sportowa2010_03_t1.jpg

Data: 18/06/2010
Dodany przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Obejrzano: 899

hala_sportowa2010_04

hala_sportowa2010_04_t1.jpg

Data: 18/06/2010
Dodany przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Obejrzano: 871

hala_sportowa2010_05

hala_sportowa2010_05_t1.jpg

Data: 18/06/2010
Dodany przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Obejrzano: 920

hala_sportowa2010_06

hala_sportowa2010_06_t1.jpg

Data: 18/06/2010
Dodany przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Obejrzano: 1018

hala_sportowa2010_07

hala_sportowa2010_07_t1.jpg

Data: 18/06/2010
Dodany przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Obejrzano: 1033

hala_sportowa2010_08

hala_sportowa2010_08_t1.jpg

Data: 18/06/2010
Dodany przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Obejrzano: 882

hala_sportowa2010_09

hala_sportowa2010_09_t1.jpg

Data: 18/06/2010
Dodany przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Obejrzano: 1354

hala_sportowa2010_10

hala_sportowa2010_10_t1.jpg

Data: 18/06/2010
Dodany przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Obejrzano: 1016

hala_sportowa2010_11

hala_sportowa2010_11_t1.jpg

Data: 18/06/2010
Dodany przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Obejrzano: 932

hala_sportowa2010_12

hala_sportowa2010_12_t1.jpg

Data: 18/06/2010
Dodany przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Obejrzano: 907

hala_sportowa2010_13

hala_sportowa2010_13_t1.jpg

Data: 18/06/2010
Dodany przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Obejrzano: 893

hala_sportowa2010_14

hala_sportowa2010_14_t1.jpg

Data: 18/06/2010
Dodany przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Obejrzano: 936

hala_sportowa2010_15

hala_sportowa2010_15_t1.jpg

Data: 18/06/2010
Dodany przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Obejrzano: 867

hala_sportowa2010_16

hala_sportowa2010_16_t1.jpg

Data: 18/06/2010
Dodany przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Obejrzano: 895

hala_sportowa2010_17

hala_sportowa2010_17_t1.jpg

Data: 18/06/2010
Dodany przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Obejrzano: 1013

hala_sportowa2010_18

hala_sportowa2010_18_t1.jpg

Data: 18/06/2010
Dodany przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Obejrzano: 894

hala_sportowa2010_19

hala_sportowa2010_19_t1.jpg

Data: 18/06/2010
Dodany przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Obejrzano: 947

hala_sportowa2010_20

hala_sportowa2010_20_t1.jpg

Data: 18/06/2010
Dodany przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Obejrzano: 954

hala_sportowa2010_21

hala_sportowa2010_21_t1.jpg

Data: 18/06/2010
Dodany przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Obejrzano: 947

hala_sportowa2010_22

hala_sportowa2010_22_t1.jpg

Data: 18/06/2010
Dodany przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Obejrzano: 931

hala_sportowa2010_23

hala_sportowa2010_23_t1.jpg

Data: 18/06/2010
Dodany przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Obejrzano: 943

hala_sportowa2010_24

hala_sportowa2010_24_t1.jpg

Data: 18/06/2010
Dodany przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Obejrzano: 823

hala_sportowa2010_25

hala_sportowa2010_25_t1.jpg

Data: 18/06/2010
Dodany przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Obejrzano: 870

hala_sportowa2010_26

hala_sportowa2010_26_t1.jpg

Data: 18/06/2010
Dodany przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Obejrzano: 926

hala_sportowa2010_27

hala_sportowa2010_27_t1.jpg

Data: 18/06/2010
Dodany przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Obejrzano: 910

hala_sportowa2010_28

hala_sportowa2010_28_t1.jpg

Data: 18/06/2010
Dodany przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Obejrzano: 846

hala_sportowa2010_29

hala_sportowa2010_29_t1.jpg

Data: 18/06/2010
Dodany przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Obejrzano: 985

hala_sportowa2010_30

hala_sportowa2010_30_t1.jpg

Data: 18/06/2010
Dodany przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Obejrzano: 894

hala_sportowa2010_31

hala_sportowa2010_31_t1.jpg

Data: 18/06/2010
Dodany przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Obejrzano: 899

hala_sportowa2010_32

hala_sportowa2010_32_t1.jpg

Data: 18/06/2010
Dodany przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Obejrzano: 1356

hala_sportowa2010_33

hala_sportowa2010_33_t1.jpg

Data: 18/06/2010
Dodany przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Obejrzano: 922

hala_sportowa2010_34

hala_sportowa2010_34_t1.jpg

Data: 18/06/2010
Dodany przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Obejrzano: 995

hala_sportowa2010_35

hala_sportowa2010_35_t1.jpg

Data: 18/06/2010
Dodany przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Obejrzano: 914

hala_sportowa2010_36

hala_sportowa2010_36_t1.jpg

Data: 18/06/2010
Dodany przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Obejrzano: 1131

hala_sportowa2010_37

hala_sportowa2010_37_t1.jpg

Data: 18/06/2010
Dodany przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Obejrzano: 1131

hala_sportowa2010_38

hala_sportowa2010_38_t1.jpg

Data: 18/06/2010
Dodany przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Obejrzano: 1022

hala_sportowa2010_39

hala_sportowa2010_39_t1.jpg

Data: 18/06/2010
Dodany przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Obejrzano: 925

hala_sportowa2010_40

hala_sportowa2010_40_t1.jpg

Data: 18/06/2010
Dodany przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Obejrzano: 942

hala_sportowa2010_41

hala_sportowa2010_41_t1.jpg

Data: 18/06/2010
Dodany przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Obejrzano: 950

hala_sportowa2010_42

hala_sportowa2010_42_t1.jpg

Data: 18/06/2010
Dodany przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Obejrzano: 946

hala_sportowa2010_43

hala_sportowa2010_43_t1.jpg

Data: 18/06/2010
Dodany przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Obejrzano: 945

hala_sportowa2010_44

hala_sportowa2010_44_t1.jpg

Data: 18/06/2010
Dodany przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Obejrzano: 976

hala_sportowa2010_45

hala_sportowa2010_45_t1.jpg

Data: 18/06/2010
Dodany przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Obejrzano: 978

hala_sportowa2010_46

hala_sportowa2010_46_t1.jpg

Data: 18/06/2010
Dodany przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Obejrzano: 894

hala_sportowa2010_47

hala_sportowa2010_47_t1.jpg

Data: 18/06/2010
Dodany przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Obejrzano: 915

hala_sportowa2010_48

hala_sportowa2010_48_t1.jpg

Data: 18/06/2010
Dodany przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Obejrzano: 992

hala_sportowa2010_49

hala_sportowa2010_49_t1.jpg

Data: 18/06/2010
Dodany przez: admin
Komentarzy: 0
Ocena: Brak
Obejrzano: 956

Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
konstytucja_2007_11
konstytucja_2007_11
Konstytucja 2007
Najlepsze zdjcie
absolwenci_3b_2007
absolwenci_3b_2007
Absolwenci 2007
Z ycia szkoy
zakonczenie2010_50
zakonczenie2010_50
Zakoñczenie roku szk. 2009/2010
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 368862 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7726908 Unikalnych wizyt