Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
11 listopada ¦wiêto Niepodleg³o¶ci 2008
GrafikiMarsza³ek Józef Pi³sudski na Kasztance
90. rocznica odzyskania przez Polskê niepodleg³o¶ci.

Co roku 11 listopada obchodzimy Narodowe ¦wiêto Niepodleg³o¶ci, na pami±tkê odzyskania przez Polskê niepodleg³o¶ci w 1918 roku po 123 latach rozbiorów dokonanych przez Austriê, Prusy i Rosjê.

11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekaza³a Józefowi Pi³sudskiemu w³adzê wojskow±.


Zobacz galeriê zdjêæ z akademii.Wiêcej informacji:

1) Artyku³ portalu Interklasa

2) Wolna encyklopedia Wikipedia
Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
piknik2011_34
piknik2011_34
Piknik profilaktyczny 2011
Najlepsze zdjcie
dzien_dziecka2012_094
dzien_dziecka2012_094
Dzieñ dziecka 2012
Z ycia szkoy
patron200609
patron200609
¦wiêto patrona 2006
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 365545 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7209876 Unikalnych wizyt