Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Wielka Orkiestra ¦wi±tecznej Pomocy 2009
GrafikiWielka Orkiestra ¦wi±tecznej Pomocy 2009 Gimnazjum Rytro
11 stycznia 2009 r. po raz 17 zagra³a w Rytrze Wielka Orkiestra ¦wi±tecznej Pomocy.Zobacz galeriê zdjêæ wykonanych przez naszych wolontariuszy.Wielka Orkiestra ¦wi±tecznej Pomocy 2009 Gimnazjum Rytro"Siedemnasty fina³ orkiestry zapamiêtamy na d³ugo - mówi Pani Maria Izworska, inicjatorka grania w najm³odszej gminie na S±decczy¼nie, nauczycielka geografii w tamtejszym Gimnazjum.

Choæ ciep³a atmosfera udzieli³a siê wszystkim, to nasi wolontariusze solidnie zmarzli. Da³ siê nam solidnie we znaki ryterski wiatr.

Pani Maria Izworska zawioz³a w niedzielê wieczorem do s±deckiego sztabu WO¦P cztery pe³ne puszki. Sporo pieniêdzy kwestuj±cy zebrali w niedzielê ko³o Stacji Narciarskiej "Ryterski Raj".

W tym roku zimowa aura dopisa³a, wiêc na stoku by³o sporo amatorów bia³ego szaleñstwa, którzy chêtnie wrzucali banknoty. Datkami podzielili siê te¿ mieszkañcy, pracownicy miejscowych instytucji i urzêdów.

Rytrzanie z niecierpliwo¶ci± czekaj± teraz na odpieczêtowanie puszek i przeliczenie ich zawarto¶ci."

¬ród³o: Dziennik Polski

Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
zavattarello2011_028
zavattarello2011_028
Zavattarello 2011
Najlepsze zdjcie
dz_ziemi2006_06
dz_ziemi2006_06
Dzieñ ziemi 2006
Z ycia szkoy
park_linowy2008_11
park_linowy2008_11
Park linowy Rytro ABlandia 2008
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 365545 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7209745 Unikalnych wizyt