Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
X Powiatowy Konkurs Ochrony ¦rodowiska i Ekologii 2009
NewsyX Powiatowy Konkurs Ochrony ¦rodowiska i Ekologii 2009
Dnia 2 XII 2009 roku Emilia Dziedzina z III a i Karol Kolbusz z II a zajêli V miejsce w X Powiatowym Konkursie Ekologicznym, który odby³ siê w Starym S±czu. W konkursie wziê³o udzia³ 17 gimnazjów. Za zajêcie V miejsca nasze gimnazjum otrzyma³o encyklopediê "Ziemia" do szkolnej biblioteki.

Emilia Dziedzina indywidualnie zajê³a IV miejsce i zdoby³a wyró¿nienie i cenne nagrody ksi±¿kowe. Karol Kolbusz równie¿ otrzyma³ dyplom i nagrodê ksi±¿kow±.
Opieka i przygotowanie uczniów: Pani Janina Konstanty


Gratulujemy!

Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
dzien_nauczyciela2014_01
dzien_nauczyciela2014_01
¦lubowanie i Dzieñ Nauczyciela 2014
Najlepsze zdjcie
nagrobach2011_1
nagrobach2011_1
Na grobie patrona XI.2011
Z ycia szkoy
teatr2012_30
teatr2012_30
"Nad przepa¶ci±" teatr profilaktyczny
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 365563 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7213940 Unikalnych wizyt