Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Zbiórka zu¿ytych baterii 2010
NewsyZbiórka zu¿ytych   baterii 2010
Ca³y rok kontynuowano zbiórkê zu¿ytych baterii. W tym roku szkolnym oddali¶my do firmy Reba 74 kg zu¿ytych baterii. Najaktywniejszymi zbieraczami w tym roku zostali: Tomasiak Dawid z II a - 210, Tokarczyk Pawe³ z I b - 160, Górka Sebastian z II b - 143, Brzeska Aleksandra z III b - 119, Tomasiak Aleksandra z III b - 103, Malarz Krzysztof z II b - 100 i Zbyszowski Krzysztof z III b - 100. Uczniowie ci zostan± nagrodzeni podczas akademii na zakoñczenie roku szkolnego. Gratulujemy proekologicznych dzia³añ i zachêcamy wszystkich do zbierania zu¿ytych baterii i przynoszenia ich do szko³y, gdy¿ zbiórka baterii trwa ca³y czas.


Janina KonstantyInformacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
zakonczenie2012_062
zakonczenie2012_062
Zakoñczenie roku szk. 2011/12
Najlepsze zdjcie
dzien_nauczyciela2014_32
dzien_nauczyciela2014_32
¦lubowanie i Dzieñ Nauczyciela 2014
Z ycia szkoy
egzamin2013_51
egzamin2013_51
Egzamin gimnazjalny 2013
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 365558 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7213580 Unikalnych wizyt