Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Terminy ferii zimowych w roku szkolnym 2010/2011
Newsy

KOMUNIKAT
Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie terminów ferii zimowych
w roku szkolnym 2010/2011Na podstawie §3 ust.1 pkt 2 rozporz±dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z pó¼n. zm.) og³aszam terminy ferii zimowych w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2010/2011.TERMIN FERII
WOJEWÓDZTWA
 17 - 30 STYCZNIA 2011 R.
LUBELSKIE
£ÓDZKIE
PODKARPACKIE
POMORSKIE
¦L¡SKIE
 24 STYCZNIA - 6 LUTEGO 2011 R.
PODLASKIE
WARMIÑSKO - MAZURSKIE
 31 STYCZNIA - 13 LUTEGO 2011 R.
KUJAWSKO - POMORSKIE
LUBUSKIE
MA£OPOLSKIE
¦WIÊTOKRZYSKIE
WIELKOPOLSKIE
 14 - 27 LUTEGO 2011 R.
DOLNO¦L¡SKIE
MAZOWIECKIE
OPOLSKIE
ZACHODNIOPOMORSKIE
 Warszawa, 24 marca 2010 r.
Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
skansen2012_07
skansen2012_07
Skansen 2012
Najlepsze zdjcie
patron2011_13
patron2011_13
¦wiêto patrona 2011
Z ycia szkoy
rozpoczecie2014_04
rozpoczecie2014_04
Rozpoczêcie roku szk. 2014/15
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 365561 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7213793 Unikalnych wizyt