Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Z³az gimnazjalny 2010
GrafikiZ³az gimnazjalny  2010 Gimnazjum Rytro
17 czerwca 2010 r. odby³ siê X Z³az Gimnazjalny. W tym roku impreza mia³a miejsce na Cyrli. Ka¿da klasa wraz z wychowawc± po dotarciu na Cyrlê wybran± przez siebie tras±, bra³a udzia³ w licznych konkurencjach i konkursach przygotowanych przez nauczycieli m.in. konkursie ekologicznym, wiedzy o Beskidzie S±deckim oraz profilaktycznym. Na zakoñczenie wszyscy uczestnicy imprezy upiekli kie³baski przy wspólnym ognisku.


Otwórz galeriê zdjêæ...


Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
misterium2011_21
misterium2011_21
Misterium Paschalne 2011
Najlepsze zdjcie
hala2012_79
hala2012_79
Po¶wiêcenie hali sportowej 2012
Z ycia szkoy
hala_sportowa2010_31
hala_sportowa2010_31
Hala sportowa 2010
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 365546 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7210308 Unikalnych wizyt