Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Termin egzaminu gimnazjalnego 2010/2011
NewsyCentralna Komisja Egzaminacyjna Egzamin gimnazjalny 2010 2011
Zapoznaj siê z terminami egzaminu gimnazjalnego, który odbêdzie siê w roku szkolnym 2010/2011.


Egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2010/2011


  • czê¶æ humanistyczna 12 kwietnia 2011 r. (wtorek), godz. 9:00
  • czê¶æ matematyczno - przyrodnicza 13 kwietnia 2011 r. (¶roda), godz. 9:00
  • jêzyk obcy nowo¿ytny 14 kwietnia 2011 r. (czwartek), godz. 9:00


Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego 2010/2011

  • czê¶æ humanistyczna 6 czerwca 2011 r. (poniedzia³ek), godz. 9:00
  • czê¶æ matematyczno - przyrodnicza 7 czerwca 2011 r. (wtorek), godz. 9:00
  • jêzyk obcy nowo¿ytny 9 czerwca 2011 r. (czwartek), godz. 9:00


Przekazanie przez okrêgow± komisjê egzaminacyjn± za¶wiadczeñ do szkó³ – 15 czerwca 2011 r.Przeczytaj ca³y komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzaj±cego kwalifikacje zawodowe w 2011 r.

¬ród³o: CKE


Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
pilka_halowa2014_16
pilka_halowa2014_16
Halowa pi³ka no¿na 2014
Najlepsze zdjcie
dziensportu2010_74
dziensportu2010_74
Dzieñ sportu 2010
Z ycia szkoy
dzien_wiosny2007_078
dzien_wiosny2007_078
Pierwszy Dzieñ Wiosny 2007
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 365563 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7213966 Unikalnych wizyt