Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Dzieñ Ziemi 2011
Grafiki
28 kwietnia 2011 roDzieñ Ziemi 2011 Gimnazjum Rytro Lidia Kotarba magdalena Nosalku odby³y siê obchody "Dnia Ziemi". W tym roku w zwi±zku z obchodami "Miêdzynarodowego Roku Lasów" uroczysta akademia organizowana przez LOP odby³a siê w Nadle¶nictwie W Starym S±czu. Nasze gimnazjum reprezentowa³y uczennice klasy II c: Lidia Kotarba i Magdalena Nosal, które wziê³y udzia³ w konkursie fotograficznym pt. "Portret drzewa". Magda zajê³a II miejsce a Lidka III miejsce w¶ród uczniów gimnazjalnych. Uczennice otrzyma³y cenne nagrody ksi±¿kowe i dyplomy. Gratulujemy!


Opiekun SKLOP Janina Konstanty
Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
wolontariat2007_16
wolontariat2007_16
Wolontariat 2007 - obóz szkoleniowy
Najlepsze zdjcie
rozpoczecie2012_20
rozpoczecie2012_20
Rozpoczêcie roku szkolnego 2012/2013
Z ycia szkoy
dzien_sportu_2008_12
dzien_sportu_2008_12
Dzieñ Sportu 2008
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 365543 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7209598 Unikalnych wizyt