Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Zakoñczenie roku szkolnego 2010/2011
GrafikiZakoñczenie roku szkolnego 2010/2011 Gimnazjum Rytro
22 czerwca 2011 r. zakoñczy³ siê rok szkolny 2010/2011. Podczas uroczystej akademii wyró¿niaj±cy siê w nauce i zachowaniu uczniowie otrzymali pami±tkowe nagrody. Nie zapomniano równie¿ o nagrodach dla uczniów za wzorow± frekwencjê na lekcjach, za wybitne osi±gniêcia sportowe, czynny udzia³ w wolontariacie oraz za reprezentowanie szko³y w licznych konkursach przedmiotowych.Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
niepodleglosc2011_39
niepodleglosc2011_39
¦wiêto niepodleg³o¶ci 2011
Najlepsze zdjcie
park200911_3
park200911_3
Zajêcia w parku 2009
Z ycia szkoy
misterium2011_22
misterium2011_22
Misterium Paschalne 2011
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 365543 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7209330 Unikalnych wizyt