Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Dzieñ Ziemi 2012
GrafikiDzieñ Ziemi 2012
9.05.2012 r. uczennice naszego gimnazjum: Aleksandra Koszkul III c, Beata Nosal III c, Julia Kowalczyk II b, Lidia Kotarba III c i Magdalena Nosal III c wziê³y udzia³ w obchodach "Dnia Ziemi" organizowanych przez LOP Oddzia³ "Prehyba" w Starym S±czu. Podczas uroczysto¶ci zosta³y wrêczone nagrody za udzia³ w konkursach ekologicznych. W konkursie fotograficznym "Zwiastuny wiosny" II miejsce zdoby³a Aleksandra Koszkul a wyró¿nienie Beata Nosal.
W konkursie piosenki o tematyce ekologicznej III miejsce zdoby³a Aleksandra Koszkul a IV miejsce Julia Kowalczyk.

Uczennice otrzyma³y cenne nagrody ksi±¿kowe i pami±tkowe dyplomy.

Gratulujemy!
Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
zawody_sport2013_10
zawody_sport2013_10
Zawody sportowe 2013
Najlepsze zdjcie
2009_przechyba_13
2009_przechyba_13
Przechyba 1b 2009
Z ycia szkoy
patron2014_10
patron2014_10
¦wiêto patrona 2014
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 365543 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7209318 Unikalnych wizyt