Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Internetowa gra kryptologiczna 2012
GrafikiInternetowa gra kryptologiczna 2012
W tym roku mija 80 lat od z³amania kodu Enigmy przez polskich matematyków. Z tej okazji zorganizowano internetow± grê kryptologiczn± £AMACZE SZYFRÓW.Ka¿dy chêtny mo¿e spróbowaæ swych si³ jako adept sztuki ³amania szyfrów.

Rejestracja mo¿liwa do 1 czerwca, pierwsze zadanie 16 maja, a fina³ gry 4 czerwca.

W grze mo¿esz wzi±æ udzia³ indywidualnie lub zespo³owo.

Szczegó³y na stronie www.lamaczeszyfrow.pl

Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
jaselka2013_25
jaselka2013_25
Jase³ka 2013
Najlepsze zdjcie
ojcow102007_015
ojcow102007_015
Wycieczka do Ojcowskiego Parku Narodowego
Z ycia szkoy
lop2007_2
lop2007_2
LOP 2007 - ratujemy p³azy
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 365543 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7209585 Unikalnych wizyt