Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Ko³o M³odych Przyrodników w Pieninach 2012
GrafikiKo³o M³odych Przyrodników Gimnazjum Rytro
19.05.2012 ko³o m³odych przyrodników z naszego gimnazjum w ramach projektu "Aktywnie w przysz³o¶æ" odby³o wycieczkê edukacyjn± do Pieniñskiego Parku Narodowego. Pod kierunkiem pracownika parku przeszli trasê z Kro¶cienka na Czertezik. Podczas zajêæ poznawali ró¿norodno¶æ biologiczn± Pienin. Uczestnicy wycieczki, wykonuj±c w grupach wiele æwiczeñ mogli porównaæ ekosystemy ³±ki, lasu i murawy naskalnej.
Zajêcia by³y bardzo ciekawe, widoki wspania³e, podobnie jak pogoda.

Opiekun ko³a: Janina Konstanty.


Zapraszamy do obejrzenia zdjêæ.


Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
dzien_wiosny2007_063
dzien_wiosny2007_063
Pierwszy Dzieñ Wiosny 2007
Najlepsze zdjcie
katyn2010_14
katyn2010_14
Katyñ 2010
Z ycia szkoy
widokowka_rytro_06
widokowka_rytro_06
Rytro sprzed lat
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 365545 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7210091 Unikalnych wizyt