Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Rajd na Kordowiec 2012
GrafikiZ³az gimnazjalny gimnazjum rytro 2012
18.06.2012 r. byli¶my na Z³azie gimnazjalnym na Kordowcu. Uczniowie wziêli udzia³ w konkursach przyrodniczym, wiedzy o profilaktyce uzale¿nieñ i krajoznawczym. Na górze czeka³a na nas woda mineralna, soki i s³odkie batony. Mogli¶my te¿ zje¶æ kie³baskê upieczon± w³asnorêcznie nad ogniskiem, przygotowanym przez gospodarza chaty na Kordowcu. Na zakoñczenie zwyciêzcy konkursów otrzymali nagrody pieniê¿ne i dyplomy a najlepsza klasa zdoby³a z³oty puchar. Zapraszamy do obejrzenia zdjêæ.Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
rajd2012_018
rajd2012_018
Rajd na Kordowiec 2012
Najlepsze zdjcie
jaselka2012_43
jaselka2012_43
Jase³ka 2012
Z ycia szkoy
komers2009_27
komers2009_27
Komers 2009
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 365545 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7209736 Unikalnych wizyt