Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Powiatowy Konkurs Ochrony ¦rodowiska i Ekologii 29.11.2012
NewsyPowiatowy Konkurs Ochrony ¦rodowiska i Ekologii 2012
29.11.2012 r. odby³ siê w Starym S±czu fina³ konkursu w ramach projektu "Moja Natura". Nasze gimnazjum reprezentowa³y uczennice: Aleksandra Pawlik z 3a i Aleksandra Tomasiak z 3a, które wygra³y szkolny etap konkursu. W projekcie uczestniczy³o 10 gimnazjów z powiatu nowos±deckiego.

Aleksandra Pawlik zajê³a I miejsce w finale konkursu wiedzy dotycz±cej ochrony ¶rodowiska i ekologii, zdobywaj±c g³ówn± nagrodê kamerê DVD oraz wiele innych cennych nagród.

Aleksandra Tomasiak otrzyma³a równie¿ nagrody rzeczowe za udzia³ w konkursie na temat wiedzy ekologicznej a jej plakat nt. "Moja Natura" znalaz³ siê na wystawie pokonkursowej.

Gratulujemy!


Opiekun LOP
 Janina Konstanty
Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
zakonczenie2010_33
zakonczenie2010_33
Zakoñczenie roku szk. 2009/2010
Najlepsze zdjcie
dzien_sportu2007_79
dzien_sportu2007_79
Dzieñ Sportu 2007
Z ycia szkoy
absolwenci_3c_2007
absolwenci_3c_2007
Absolwenci 2007
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 365563 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7213957 Unikalnych wizyt