Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013
NewsyEgzamin gimnazjalny 2013 analiza gimnazjum rytro
Zobacz jak wygl±daj± wyniki naszych gimnazjalistów na tle uczniów z innych szkó³ w powiecie i województwie. Zapraszamy do zapoznania siê ze szczegó³ow± analiz± wyników egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2012/2013 z jêzyka polskiego, historii i wosu, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz jêzyka angielskiego.
¦redni wynik ucznia

Analiza egzaminu gimnazjalnego 2013 - obrazy powiêkszone tutaj

¦rednia humanistyczne

Analiza egzaminu gimnazjalnego 2013 - obrazy powiêkszone tutaj

¦rednia matematyka

Analiza egzaminu gimnazjalnego 2013 - obrazy powiêkszone tutaj

¦rednia angielski

Analiza egzaminu gimnazjalnego 2013 - obrazy powiêkszone tutaj

¦rednie w gminach

Analiza egzaminu gimnazjalnego 2013 - obrazy powiêkszone tutajStaniny 2013

Analiza egzaminu gimnazjalnego 2013 - obrazy powiêkszone tutaj


humanistyczne

Analiza egzaminu gimnazjalnego 2013 - obrazy powiêkszone tutaj


Przyrodnicze

Analiza egzaminu gimnazjalnego 2013 - obrazy powiêkszone tutaj


Jêzyk angielski - poziom podstawowy

angielski podstawowy

Analiza egzaminu gimnazjalnego 2013 - obrazy powiêkszone tutaj


Jêzyk angielski - poziom rozszerzony

angielski rozszerzony

Analiza egzaminu gimnazjalnego 2013 - obrazy powiêkszone tutajPowy¿sza analiza zosta³a opracowana na podstawie oficjalnych wyników dostêpnych na stronie Okrêgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20051012153316788

Zapoznaj siê równie¿ z wynikami egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2011/2012

oraz wynikami egzaminu w roku szkolnym 2010/2011 
Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
dzien_nauczyciela2010_18
dzien_nauczyciela2010_18
Dzieñ nauczyciela 2010
Najlepsze zdjcie
dz_nauczyciela2007_02
dz_nauczyciela2007_02
Dzieñ nauczyciela 2007
Z ycia szkoy
nauka2013_53
nauka2013_53
Ogród do¶wiadczeñ 2013
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 365559 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7213596 Unikalnych wizyt