Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Kalendarz roku szkolnego 2013/2014
Newsy


Kalendarz roku szkolnego 2013/2014


2 wrze¶nia 2013 - rozpoczêcie rocznych zajêæ dydaktyczno - wychowawczych

23-31 grudnia 2013 - zimowa przerwa ¶wi±teczna

3-16 lutego 2014 - ferie zimowe dla ma³opolski

17-22 kwietnia 2014 - wiosenna przerwa ¶wi±teczna

27 czerwca 2014 - zakoñczenie rocznych zajêæ dydaktyczno - wychowawczychTerminy ferii zimowych 2013/2014 dla poszczególnych województw:

20 stycznia - 2 lutego 2014 - województwa: lubelskie, ³ódzkie, podkarpackie, pomorskie, ¶l±skie

27 stycznia - 9 lutego 2014 - województwa: podlaskie, warmiñsko-mazurskie

3 - 16 lutego 2014 - województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, ma³opolskie, ¶wiêtokrzyskie, wielkopolskie

17 lutego - 2 marca 2014 - województwa: dolno¶l±skie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskieTermin egzaminu gimnazjalnego w roku szk. 2013/2014:

a) czê¶æ humanistyczna – 23 kwietnia 2014 r. (¶roda)

- z zakresu historii i wiedzy o spo³eczeñstwie – godz. 9:00
- z zakresu jêzyka polskiego – godz. 11:00

b ) czê¶æ matematyczno-przyrodnicza – 24 kwietnia 2014 r.(czwartek)

- z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
- z zakresu matematyki – godz. 11:00

c) jêzyk obcy nowo¿ytny – 25 kwietnia 2014 r. (pi±tek)

- na poziomie podstawowym – godz. 9:00
- na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00Pe³ny kalendarz szkolny na rok 2013/2014
dostêpny na stronie Ministerstwa Edukacji NarodowejPe³ny harmonogram egzaminów w roku 2013/2014
dostêpny na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
¦wiêta ruchome w 2014 roku:

 • T³usty czwartek: 27 lutego
 • Ostatki: 4 marca
 • Popielec: 5 marca
 • Niedziela Palmowa: 13 kwietnia
 • Wielki Czwartek: 17 kwietnia
 • Wielki Pi±tek: 18 kwietnia
 • Wielka Sobota: 19 kwietnia
 • Wielkanoc: 20 kwietnia
 • Poniedzia³ek wielkanocny: 21 kwietnia
 • Wniebowst±pienie Pañskie: 29 maja
 • Zes³anie Ducha ¦wiêtego: 8 czerwca
 • Bo¿e Cia³o: 19 czerwca

 

Zdarzenia astronomiczne w 2014  roku:

 • 29 kwietnia – obr±czkowe zaæmienie S³oñca
 • 23 pa¼dziernika – czê¶ciowe zaæmienie S³oñca

Rocznice w 2014 roku:

 • 28 lipca – 100. rocznica wybuchu I wojny ¶wiatowej.
 • 1 sierpnia – 70. rocznica wybuchu powstania warszawskiego
Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
zak_r_szk_2006_2007_05
zak_r_szk_2006_2007_05
Zakoñczenie roku szk. 2006/2007
Najlepsze zdjcie
egzamin2011_4
egzamin2011_4
Egzamin gimnazjalny 2011
Z ycia szkoy
warsztaty_fotograficzne_2008_12
warsztaty_fotograficzne_2008_12
Warsztaty fotograficzne 2008
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 365562 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7213866 Unikalnych wizyt