Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Konkurs na referat z matematyki PWSZ 2014
NewsyKonkurs matematyczny
Zak³ad Edukacji Matematyczno - Przyrodniczej Instytutu Pedagogicznego Pañstwowej Wy¿szej szko³y Zawodowej w Nowym S±czu og³asza I edycjê konkursu na referat z zakresu matematyki dla uczniów gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych.


Szczegó³y w regulaminie.


Wszyscy chêtni do wziêcia udzia³u w konkursie powinni zg³osiæ siê do nauczyciela matematyki.

Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
egzamin2010_127
egzamin2010_127
Egzamin gimnazjalny 2010
Najlepsze zdjcie
zakonczenie2010_58
zakonczenie2010_58
Zakoñczenie roku szk. 2009/2010
Z ycia szkoy
skansen2012_18
skansen2012_18
Skansen 2012
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 365904 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7268365 Unikalnych wizyt