Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Ko³o M³odych Przyrodników 2014
GrafikiLOP 2014 Gimnazjum Rytro
4 pa¼dziernika 2014 odby³y siê jesienne zajêcia terenowe Ko³a M³odych Przyrodników w Parku Ekologicznym i Starym Kamienio³omie w Rytrze. Zajêcia s± realizowane w ramach pracy SKLOP.
W czasie zajêæ poznawali¶my pomniki przyrody oraz uczyli¶my siê rozpoznawaæ gatunki drzew i krzewów.


Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
patron2015_26
patron2015_26
¦wiêto patrona 2015
Najlepsze zdjcie
egzamin2010_014
egzamin2010_014
Egzamin gimnazjalny 2010
Z ycia szkoy
lyzwy032007_15
lyzwy032007_15
Wyjazd na ³y¿wy - Krynica 2007
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 365904 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7268271 Unikalnych wizyt