Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Konkurs fotograficzny "Nasze p³azy i gady" 2014
GrafikiP³azy i gady konkurs 2014
22.10.2014 roku nast±pi³o rozstrzygniêcie konkursu fotograficznego "Nasze p³azy i gady" zorganizowanego przez Zarz±d Oddzia³u LOP Prehyba w Starym S±czu.
Pawe³ Tokarczyk z IIIa zaj±³ I miejsce a Weronika Weber z IIb III miejsce w tym konkursie.
Uczniowie zostali nagrodzeni na uroczystej akademii pami±tkowymi dyplomami i nagrodami ksi±¿kowymi. Ich zdjêcia znalaz³y siê na zorganizowanej wystawie.
Gratulujemy!

Opiekun SKLOP Janina Konstanty.


Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
zavattarello2011_165
zavattarello2011_165
Zavattarello 2011
Najlepsze zdjcie
2009_przechyba_13
2009_przechyba_13
Przechyba 1b 2009
Z ycia szkoy
zavattarello2011_218
zavattarello2011_218
Zavattarello 2011
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 365904 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7268315 Unikalnych wizyt