Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Wolontariat 2007
Newsy
WolontariatWolontariat - Pomagam, bo lubiê. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Potrzebuj±cych Sursum Corda

2 pa¼dziernika 2007 r. przy naszym gimnazjum rozpocz±³ pracê Klub Wolontariatu. Koordynatorem Klubu jest pani mgr Maria Izworska. Odby³y siê równie¿ zajêcia warsztatowe, promuj±ce ideê wolontariatu, w którym wziê³o udzia³ 35 uczniów.

Wolontariat - do³±cz do nas!

Zobacz wiêcej na stronie www.sc.org.pl
Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
jaselka2009_02
jaselka2009_02
Jase³ka 2009
Najlepsze zdjcie
niepodleglosc2009_03
niepodleglosc2009_03
¦wiêto niepodleg³o¶ci 2009
Z ycia szkoy
widokowka_rytro_25
widokowka_rytro_25
Rytro sprzed lat
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 365563 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7213943 Unikalnych wizyt