Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Wyniki konkursu "Moja ma³a ojczyzna - Ma³opolska"
NewsyFundacja karpackaDnia 30 pa¼dziernika 2007 r. w Starostwie Powiatowym odby³a siê uroczysto¶æ wrêczenia nagród w konkursie na sprawozdanie z wycieczki w ramach projektu "Moja ma³a ojczyzna - Ma³opolska. Gimnazjalisto poznaj Ma³opolski Szlak Architektury Drewnianej".Fundacja karpackaPierwsze miejsce zaj±³ Micha³ Zbyszowski z kl. 1b i otrzyma³ nagrody: MP4, s³ownik oraz dyplom.
Drugie miejsce zaj±³ £ukasz Padula z kl. 2a i otrzyma³ MP3, s³ownik oraz dyplom.
Trzecie miejsce zajê³a Joanna Gizicka z kl. 3c i w nagrodê dosta³a torbê podró¿n±, s³ownik oraz dyplom.

Projekt by³ wspó³finansowany ze ¶rodków Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Ma³opolskiego, a zrealizowany zosta³ przez Fundacjê Karpack± "Zielone Technologie" z siedzib± w Brzeznej.

Zobacz zdjêcia z uroczysto¶ci.

Zwyciêzcom gratulujemy a organizatorom dziêkujemy!
Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
piknik2011_16
piknik2011_16
Piknik profilaktyczny 2011
Najlepsze zdjcie
warsztaty_fotograficzne_2008_04
warsztaty_fotograficzne_2008_04
Warsztaty fotograficzne 2008
Z ycia szkoy
nauka2013_52
nauka2013_52
Ogród do¶wiadczeñ 2013
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 365562 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7213854 Unikalnych wizyt