Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Powiatowy Konkurs Ekologiczny 2007
NewsyVIII Powiatowy Konkurs Ekologiczny 2007 Dnia 7 grudnia 2007 roku w Zespole Szkó³ Zawodowych w Starym S±czu odby³a siê VIII edycja Powiatowego Konkursu Ekologicznego. Nasze Gimnazjum reprezentowali Micha³ Mos z III b i Kamil G±dek z II a. Dru¿ynowo zajêli II miejsce (na 14 gimnazjów bior±cych udzia³ w konkursie).

Uczestnicy konkursu otrzymali cenne nagrody ksi±¿kowe o tematyce przyrodniczej. Za zdobycie II miejsca nasze Gimnazjum otrzyma³o dyplom i nagrodê ksi±¿kow± do szkolnej biblioteki.

Serdecznie gratulujemy.


Obejrzyj galeriê zdjêæ

Obejrzyj dyplom
Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
robert2010_16
robert2010_16
Po¿egnanie Roberta
Najlepsze zdjcie
3maja2011_06
3maja2011_06
Akademia 3 maja 2011
Z ycia szkoy
rozpoczecie2011_07
rozpoczecie2011_07
Rozpoczêcie roku szkolnego 2011/2012
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 365563 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7213941 Unikalnych wizyt