Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
VII edycja konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski"
NewsyIII parkowy etap konkursu 8 stycznia 2008 roku w Starym S±czu odby³ siê III parkowy etap konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski ". Nasi uczniowie Micha³ Legutko III b, Micha³ Mos III b, Kamil G±dek II a, £ukasz Padula II a zajêli dru¿ynowo I miejsce i zdobyli dla szko³y dyplom i kwotê w wysoko¶ci 1300 z³.

Indywidualnie II miejsce zdoby³ Micha³ Legutko otrzymuj±c w nagrodê deskê snowboardow±.
Ka¿dy z uczestników otrzyma³ cenne nagrody rzeczowe.

Gratulujemy i trzymamy kciuki w nastêpnych etapach konkursu!

Obejrzyj galeriê zdjêæ...

Zobacz dyplom...
Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
zabiorê ci wszystko
zabiorê ci wszystko
Humor
Najlepsze zdjcie
egzamin2009_67
egzamin2009_67
Egzamin gimnazjalny 2009
Z ycia szkoy
parki032008_08
parki032008_08
Fina³ wojewódzki - Parki 2008
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 365545 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7210002 Unikalnych wizyt