Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
XVI Fina³ Wielkiej Orkiestry ¦wi±tecznej Pomocy
Newsy16 Fina³ Wielkiej Orkiestry ¦wi±tecznej Pomocy13 stycznia 2008 r. odbêdzie siê XVI Fina³ Wielkiej Orkiestry ¦wi±tecznej Pomocy! Jego celem bêdzie pomoc dzieciom ze schorzeniami laryngologicznymi.

Nasi uczniowie ju¿ po raz siódmy bêd± kwestowaæ na terenie Rytra w pobli¿u ko¶cio³a, "Per³y Po³udnia" i stacji narciarskiej "Ryterski Raj".

Dla wolontariuszy dyrektor gimnazjum mgr Teresa Nied¼wied¼ zorganizowa³a poczêstunek. Koordynatorem akcji jest nauczyciel tutejszego gimnazjum mgr Maria Izworska.

10. stycznia 2008 r. odby³a siê dyskoteka, z której dochód przeznaczony bêdzie na "owsiakow± orkiestrê". Natomiast w pi±tek wolontariusze odwiedzili z puszkami zak³ady pracy i instytucji na terenie gminy Rytro.

Gimnazjum Rytro wolontariusze

Wiêcej o akcji znajdziesz na stronie http://www.wosp.org.pl/

Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
zavattarello2011_091
zavattarello2011_091
Zavattarello 2011
Najlepsze zdjcie
dzien_dziecka2012_066
dzien_dziecka2012_066
Dzieñ dziecka 2012
Z ycia szkoy
zakonczenie2009_36
zakonczenie2009_36
Zakoñczenie roku 2008/2009
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 365562 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7213850 Unikalnych wizyt