Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Projekt "Pamiêæ Przysz³o¶ci..." wyró¿niony
Newsy
Pamiêæ Przysz³o¶ciProjekt przygotowany przez m³odzie¿ naszego gimnazjum "Pamiêæ Przysz³o¶ci. Cmentarz stary w Rytrze. Próba przewodnika", którego efektem jest serwis www.memory.rytro.pl zosta³ wyró¿niony.

W dniu 9 maja 2007 r. opublikowano wyniki Konkursu o nagrodê Fundacji Grupy TP w ramach Nauczycielskiej Akademii Internetowej. Zobacz: https://www.nai.edu.pl/?id=386

W kursie uczestniczy³o 300 nauczycieli ro¿nych specjalno¶ci z terenu ca³ego kraju. M³odzie¿ gimnazjalna pod kierunkiem nauczycieli przygotowa³a ponad 150 projektów realizowanych w ramach lekcji matematyki, fizyki, jêzyka polskiego, biologii, WOSu, historii, geografii, jêzyków obcych.

W¶ród 24 najwy¿ej ocenionych projektów w oczach Komisji Konkursowej nasze przedsiêwziêcie znalaz³o tak¿e uznanie. Nagrodzeni nauczyciele wraz z reprezentacj± trzech uczniów wezm± udzia³ w rejsie jachtem u wybrze¿y Chorwacji we wrze¶niu 2007 roku.


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
patron2011_04
patron2011_04
¦wiêto patrona 2011
Najlepsze zdjcie
egzamin2010_034
egzamin2010_034
Egzamin gimnazjalny 2010
Z ycia szkoy
zakonczenie2010_36
zakonczenie2010_36
Zakoñczenie roku szk. 2009/2010
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 368861 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7726866 Unikalnych wizyt