Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Witamy
Gimnazjum w obiektywie...
¦wiêto patrona 2015
Grafiki¦wiêto patrona 2015
¦wiêto patrona szko³y ks. Józefa Wo¼niackiego - fotogaleria
Placówki POZ
NewsyKO w Krakowie
Informacja o zamkniêtych placówkach POZ i najbli¿szych, które podpisa³y umowy z NFZ w województwie ma³opolskim (lista dostêpna na stronie internetowej MUW w Krakowie, zak³adka serwis WWW, baner Lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej). Czytaj dalej...

Jase³ka 2014
GrafikiJase³ka 2014 Gimnazjum Rytro
Jase³ka 2014 - fotogaleria
Zbiórka nakrêtek 2014
Newsyradosne sreca
Zbiórka nakrêtek dla niepe³nosprawnych.
W szkole trwa zbiórka zu¿ytych plastikowych nakrêtek. W tym roku szkolnym zbieramy nakrêtki dla Stowarzyszenia Radosne Serca. Wiêcej informacji o stowarzyszeniu na stronie www.radosneserca.pl
Zajêcia LOP XI 2014
GrafikiLOP XI 2014 gimnazjum rytro
15.11.2014 r. odby³y siê terenowe zajêcia przyrodnicze "Ko³a M³odych Przyrodników" LOP. Celem zajêæ by³o poznanie pomnika przyrody nieo¿ywionej "G³êboki Jar" w Rzyczanowie.


¦wiêto Niepodleg³o¶ci 2014
Grafiki¦wiêto Niepodleg³o¶ci Gimnazjum Rytro 2014 akademia
11 listopada obchodzone jest polskie ¶wiêto pañstwowe - Narodowe ¦wiêto Niepodleg³o¶ci dla upamiêtnienia odzyskania przez Polskê niepodleg³o¶ci w 1918, po 123 latach zaborów (1795–1918).
Halowa pi³ka no¿na 2014 - zawody
NewsyMiêdzygminne zawody w halow± pi³kê no¿n± w Rytrze
3.11.2014 na ryterskiej hali sportowej odby³y siê Miêdzygminne zawody w Halow± Pi³kê No¿n± w kategorii ch³opców. Na zawody przyby³y dru¿yny z gimnazjum ze Starego S±cza, £±cka i Rytra. Po zaciêtej walce I miejsce zdoby³a dru¿yna z gimnazjum w Rytrze i jednocze¶nie awansowa³a do rozgrywek powiatowych, które zaplanowano na 5.11.2014 na hali sportowej w Brzeznej. II miejsce zdoby³a dru¿yna ze Starego S±cza, a III miejsce przypad³o dru¿ynie z £±cka.
Strona 1 z 42 1 2 3 4 > >>
Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
memorial2010_083
memorial2010_083
VI Memoria³ im. W³. Podgórskiego
Najlepsze zdjcie
egzamin2010_065
egzamin2010_065
Egzamin gimnazjalny 2010
Z ycia szkoy
jaselka2012_66
jaselka2012_66
Jase³ka 2012
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 368845 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7722609 Unikalnych wizyt