Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Zakoñczenie roku szkolnego 2013/2014
GrafikiZakoñczenie roku szkolnego 2013/2014 Gimnazjum Rytro
Zakoñczenie roku szkolnego 2013/14 - fotogaleria.
Zbiórka nakrêtek i baterii 2014
Newsybaterie 2014
Dla uczniów zaanga¿owanych w zbiórkê nakrêtek i baterii oraz aktywnie uczestnicz±cych w zajêciach przyrodniczych i bior±cych udzia³ w konkursach ekologicznych zorganizowano pod przewodnictwem pracownika Popradzkiego Parku Krajobrazowego wycieczkê przyrodnicz± do rezerwatu przyrody "Las Lipowy Obro¿yska" w dniu 11.06.2014 roku.

Zajêcia LOP 2014
GrafikiZajêcia LOP 2014 Gimnazjum Rytro
Zajêcia LOP 2014 - fotogaleria
Z³az gimnazjalny 2014
GrafikiZ³az gimnazjalny 2014 kramarka
Z³az gimnazjalny na Kramarkê - fotogaleria.
Podrêczniki na rok szkolny 2014/2015
Newsy
Zestaw podrêczników 2014 2015 Gimnazjum RytroZapraszamy do zapoznania siê z zestawem szkolnych podrêczników na rok szkolny 2014/2015.
Dzieñ sportu 2014
GrafikiDzieñ sportu 2014 gimnazjum rytro
Dzieñ sportu 2014
Egzamin gimnazjalny 2014
GrafikiEgzamin gimnazjalny 2014 gimnazjum rytro
Egzamin gimnazjalny 2014 - fotogaleria
Strona 3 z 42 < 1 2 3 4 5 6 > >>
Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
sztandar2009_20
sztandar2009_20
Po¶wiêcenie sztandaru 2009
Najlepsze zdjcie
labowska2010_043
labowska2010_043
Rajd na £abowsk± Halê 2010
Z ycia szkoy
wosp2008_052
wosp2008_052
Wielka Orkiestra ¦wi±tecznej Pomocy 2008
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 368862 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7726906 Unikalnych wizyt