Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Albumy Zdj
Dzieñ Ziemi 2010

dzien_ziemi2010_mini.jpg

Data: 03/05/2010
Utworzony przez: admin
Obrazy: 6

Maroko 2010

maroko2010_mini.jpg

Data: 03/05/2010
Utworzony przez: admin
Obrazy: 12

Wielkanoc 2010

wielkanoc2010_mini.jpg

Data: 06/04/2010
Utworzony przez: admin
Obrazy: 27

Parki Krajobrazowe Polski 2010

parki2010_mini.jpg

Data: 10/03/2010
Utworzony przez: admin
Obrazy: 4

VI Memoria³ im. W³. Podgórskiego

memorial2010_mini.jpg

Data: 20/02/2010
Utworzony przez: admin
Obrazy: 116

¦wiêto patrona 2010

swieto_patrona2010_mini.jpg

Data: 20/01/2010
Utworzony przez: admin
Obrazy: 21

Jase³ka 2009

jaselka2009_mini.jpg

Data: 20/01/2010
Utworzony przez: admin
Obrazy: 18

X Powiatowy Konkurs Ekologiczny 2009

parki122009_mini.jpg

Data: 05/12/2009
Utworzony przez: admin
Obrazy: 6

Kapliczki S±decczyzny - konkurs 2009

kapliczki2009_mini.jpg

Data: 22/11/2009
Utworzony przez: admin
Obrazy: 3

¦wiêto niepodleg³o¶ci 2009

niepodleglosc2009_mini.jpg

Data: 16/11/2009
Utworzony przez: admin
Obrazy: 12

Na grobie patrona XI.2009

nagrobie2009_mini.jpg

Data: 16/11/2009
Utworzony przez: admin
Obrazy: 4

Zajêcia w parku 2009

park200911_mini.jpg

Data: 15/11/2009
Utworzony przez: admin
Obrazy: 6

Dzieñ Nauczyciela 2009

dzien_nauczyciela2009.jpg

Data: 25/10/2009
Utworzony przez: admin
Obrazy: 44

¦lubowanie 2009

slubowanie2009_mini.jpg

Data: 11/10/2009
Utworzony przez: admin
Obrazy: 92

Przechyba 1b 2009

2009_przechyba_mini.jpg

Data: 01/10/2009
Utworzony przez: admin
Obrazy: 19

Rozpoczêcie roku 2009/2010

rozpoczecie2009_mini.jpg

Data: 13/09/2009
Utworzony przez: admin
Obrazy: 39

Zakoñczenie roku 2008/2009

zakonczenie2009_mini.jpg

Data: 20/06/2009
Utworzony przez: admin
Obrazy: 69

Komers 2009

komers2009_mini.jpg

Data: 20/06/2009
Utworzony przez: admin
Obrazy: 44

Trzy Korony 2009

trzy_korony2009_mini.jpg

Data: 20/06/2009
Utworzony przez: admin
Obrazy: 10

Dzieñ Sportu 2009

dzien_sportu2009_mini.jpg

Data: 11/06/2009
Utworzony przez: admin
Obrazy: 49

Piêkno i zagro¿enia przyrody 2009

konkurs_lop2009_mini.jpg

Data: 03/05/2009
Utworzony przez: admin
Obrazy: 10

Zajêcia przyrodnicze LOP 2009

lop2009_mini.jpg

Data: 25/04/2009
Utworzony przez: admin
Obrazy: 8

Egzamin gimnazjalny 2009

egzamin2009_mini.jpg

Data: 24/04/2009
Utworzony przez: admin
Obrazy: 90

Park Ekologiczny 2009

eko2009_mini.jpg

Data: 21/04/2009
Utworzony przez: admin
Obrazy: 5

Wielkanoc 2009

wielkanoc2009_mini.jpg

Data: 21/04/2009
Utworzony przez: admin
Obrazy: 8

Wielka Orkiestra ¦wi±tecznej Pomocy 2009

owsiak2009_mini.jpg

Data: 18/01/2009
Utworzony przez: admin
Obrazy: 32

Po¶wiêcenie sztandaru 2009

sztandar2009_mini.jpg

Data: 12/01/2009
Utworzony przez: admin
Obrazy: 50

Bo¿e Narodzenie 2008

bn2008_mini.jpg

Data: 09/01/2009
Utworzony przez: admin
Obrazy: 19

IX Powiatowy Konkurs Ekologiczny

ekologia2008_mini.jpg

Data: 29/11/2008
Utworzony przez: admin
Obrazy: 18

£ódzki Duet Akordeonowy 2008

akordeon_mini.jpg

Data: 29/11/2008
Utworzony przez: admin
Obrazy: 13

Stary Kamienio³om IX 2008

kamieniolom_mini.jpg

Data: 29/11/2008
Utworzony przez: admin
Obrazy: 8

11 listopada 2008

11listopada2008_mini.jpg

Data: 11/11/2008
Utworzony przez: admin
Obrazy: 11

Na grobie Patrona 2008

na_grobach2008_mini.jpg

Data: 05/11/2008
Utworzony przez: admin
Obrazy: 9

¦lubowanie 2008

slubowanie2008_mini.jpg

Data: 05/11/2008
Utworzony przez: admin
Obrazy: 17

Park linowy Rytro ABlandia 2008

park_linowy2008_mini.jpg

Data: 05/11/2008
Utworzony przez: admin
Obrazy: 26

Zajêcia przyrodnicze w parku 2008

zajecia_w_parku2008_mini.jpg

Data: 05/11/2008
Utworzony przez: admin
Obrazy: 13

O¶wiêcim 2008 - wycieczka

oswiecim2008_mini.jpg

Data: 24/10/2008
Utworzony przez: admin
Obrazy: 26

Z³az gimnazjalny 2008

zlaz_gimn2008_mini.jpg

Data: 24/10/2008
Utworzony przez: admin
Obrazy: 67

Dzieñ Nauczyciela 2008

dzien_nauczyciela2008_mini.jpg

Data: 17/10/2008
Utworzony przez: admin
Obrazy: 35

Zawody sportowe 26.09.2008

zawody_26092008_mini.jpg

Data: 08/10/2008
Utworzony przez: admin
Obrazy: 15

EKO-OKO-FOTO 2008

eko_oko_mini.jpg

Data: 07/10/2008
Utworzony przez: admin
Obrazy: 8

Rozpoczêcie roku szkolnego 2008/2009

rozpoczecie2008_mini.jpg

Data: 15/09/2008
Utworzony przez: admin
Obrazy: 8

Zakoñczenie roku szkolnego 2007/2008

zakonczenie2008 _mini.jpg

Data: 22/06/2008
Utworzony przez: admin
Obrazy: 52

Praca w Parku Ekologicznym w Rytrze

zajecia_w_parku_mini.jpg

Data: 20/06/2008
Utworzony przez: admin
Obrazy: 4

Dzieñ Sportu 2008

dzien_sportu_2008_mini.jpg

Data: 10/06/2008
Utworzony przez: admin
Obrazy: 38

Warsztaty fotograficzne 2008

warsztaty_fotograficzne_2008_mini.jpg

Data: 06/06/2008
Utworzony przez: admin
Obrazy: 17

Konstytucja 2008

konstytucja_2008_mini.jpg

Data: 07/05/2008
Utworzony przez: admin
Obrazy: 14

Dzieñ ziemi 2008

dzien_ziemi2008_mini.jpg

Data: 24/04/2008
Utworzony przez: admin
Obrazy: 25

Egzamin gimnazjalny 2008

egzamin2008_mini.jpg

Data: 23/04/2008
Utworzony przez: admin
Obrazy: 54

Dzieñ pamiêci o holokau¶cie 2007

holokaust2008_mini.jpg

Data: 20/04/2008
Utworzony przez: admin
Obrazy: 10

80-lecie LOP

80lop_mini_1.jpg

Data: 20/04/2008
Utworzony przez: admin
Obrazy: 7

Wielkanoc 2008

wielkanoc2008_mini.jpg

Data: 19/03/2008
Utworzony przez: admin
Obrazy: 11

Fina³ wojewódzki - Parki 2008

parki_032008_mini.jpg

Data: 05/03/2008
Utworzony przez: admin
Obrazy: 12

Wielka Orkiestra ¦wi±tecznej Pomocy 2008

wosp2008_mini.jpg

Data: 14/01/2008
Utworzony przez: admin
Obrazy: 64

Turniej halowy pi³ki no¿nej XII 2007

turniej_halowy2007_mini.jpg

Data: 14/01/2008
Utworzony przez: admin
Obrazy: 12

¦wiêto patrona 2008

swieto_patrona2008_mini.jpg

Data: 12/01/2008
Utworzony przez: admin
Obrazy: 22

Parki Krajobrazowe Polski 2008

parki2008_mini.jpg

Data: 08/01/2008
Utworzony przez: admin
Obrazy: 4

Bo¿e Narodzenie 2007

boze_narodzenie2007_mini.jpg

Data: 28/12/2007
Utworzony przez: admin
Obrazy: 33

VIII Powiatowy Konkurs Ekologiczny 2007

konkurs122007_mini.jpg

Data: 08/12/2007
Utworzony przez: admin
Obrazy: 4

¦wiêto Niepodleg³o¶ci 2007

swieto_niepodleglosci2007_mini.jpg

Data: 11/11/2007
Utworzony przez: admin
Obrazy: 9

LOP 2007 - ratujemy p³azy

lop2007_mini.jpg

Data: 11/11/2007
Utworzony przez: admin
Obrazy: 11

Wolontariat 2007 - obóz szkoleniowy

wolontariat2007_mini.jpg

Data: 11/11/2007
Utworzony przez: admin
Obrazy: 33

¦lubowanie 2007

slubowanie2007_mini.jpg

Data: 04/11/2007
Utworzony przez: admin
Obrazy: 42

Moja ma³a ojczyzna 2007

konkurs1.jpg

Data: 31/10/2007
Utworzony przez: admin
Obrazy: 5

Wycieczka do Ojcowskiego Parku Narodowego

ojcow_mini.jpg

Data: 23/10/2007
Utworzony przez: admin
Obrazy: 138

Dzieñ nauczyciela 2007

dzien_naucz_mini.jpg

Data: 15/10/2007
Utworzony przez: admin
Obrazy: 23

Z³az gimnazjalny 2007

zlaz2007_mini.jpg

Data: 09/10/2007
Utworzony przez: admin
Obrazy: 39

Dyskoteka 4.10.2007

dyskoteka1007_mini.jpg

Data: 08/10/2007
Utworzony przez: admin
Obrazy: 31

Sztandar

sztandar_mini.jpg

Data: 01/10/2007
Utworzony przez: admin
Obrazy: 2

Szlakiem Architektury Drewnianej 2007

szlakiem.jpg

Data: 22/09/2007
Utworzony przez: admin
Obrazy: 43

Rozpoczêcie roku szkolnego 2007/2008

rozp_r_szk_2007_2008_mini.jpg

Data: 03/09/2007
Utworzony przez: admin
Obrazy: 21

Mundurek szkolny 2007

mundurek.jpg

Data: 31/08/2007
Utworzony przez: admin
Obrazy: 3

Zakoñczenie roku szk. 2006/2007

zak_r_szk_2006_2007_mini.jpg

Data: 10/07/2007
Utworzony przez: admin
Obrazy: 49

Zgadnij, co to jest?

co_to_jest_mini.jpg

Data: 12/02/2007
Utworzony przez: admin
Obrazy: 23

Rytro sprzed lat

widokowka_rytro_mini.jpg

Data: 11/06/2007
Utworzony przez: admin
Obrazy: 47

Rytro z lotu ptaka

rytrozlotuptaka_mini.jpg

Data: 10/06/2007
Utworzony przez: admin
Obrazy: 3

Absolwenci 2007

absolwenci_2007_mini.jpg

Data: 11/06/2007
Utworzony przez: admin
Obrazy: 3

Dzieñ Sportu 2007

dzien_sportu2007.jpg

Data: 03/06/2007
Utworzony przez: admin
Obrazy: 86

Matematyka

matematyka_mini.jpg

Data: 21/05/2007
Utworzony przez: admin
Obrazy: 42

Konstytucja 2007

konstytucja 2007.jpg

Data: 06/05/2007
Utworzony przez: admin
Obrazy: 32

Dzieñ Ziemi - konkurs

dzienziemi_mini.jpg

Data: 06/05/2007
Utworzony przez: admin
Obrazy: 15

Egzamin gimnazjalny 2007

egz2007_mini.jpg

Data: 29/04/2007
Utworzony przez: admin
Obrazy: 29

Dzieñ Ziemi 2007

dzienziemi2007_mini.jpg

Data: 26/04/2007
Utworzony przez: admin
Obrazy: 26

Dzieñ pamiêci o holokau¶cie 2007

holokaust2007_mini.jpg

Data: 26/04/2007
Utworzony przez: admin
Obrazy: 7

Wielkanoc 2007

wielkanoc2007_mini.jpg

Data: 05/04/2007
Utworzony przez: admin
Obrazy: 27

2. rocznica ¶mierci JPII

JPII_2rocznica.jpg

Data: 05/04/2007
Utworzony przez: admin
Obrazy: 6

LOP - wiosna 2007

lop_wiosna2007_mini.jpg

Data: 05/04/2007
Utworzony przez: admin
Obrazy: 25

Przedstawienie "Romantyczno¶æ"

romantycznosc2007_mini.jpg

Data: 05/04/2007
Utworzony przez: admin
Obrazy: 16

Reprezentacja siatkarek na zawodach

siatkarki.jpg

Data: 23/03/2007
Utworzony przez: admin
Obrazy: 10

Wyjazd na ³y¿wy - Krynica 2007

lyzwy2007.jpg

Data: 23/03/2007
Utworzony przez: admin
Obrazy: 19

Pierwszy Dzieñ Wiosny 2007

dzien_wiosny2007.jpg

Data: 21/03/2007
Utworzony przez: admin
Obrazy: 94

Mapy Rytra

mapy_mini.jpg

Data: 20/02/2007
Utworzony przez: admin
Obrazy: 4

Dyskoteka 230107

dyskoteka230107_mini.jpg

Data: 10/02/2007
Utworzony przez: admin
Obrazy: 4

Wielka Orkiestra ¦wi±tecznej Pomocy 2007

album_22.jpg

Data: 09/02/2007
Utworzony przez: admin
Obrazy: 8

Zajêcia przyrodnicze w parku 2007

album_21.jpg

Data: 09/02/2007
Utworzony przez: admin
Obrazy: 8

¦wiêto patrona 2007

album_20.jpg

Data: 09/02/2007
Utworzony przez: admin
Obrazy: 32

Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski 2007

album_19.jpg

Data: 09/02/2007
Utworzony przez: admin
Obrazy: 13

Bo¿e Narodzenie 2006

album_18.jpg

Data: 09/02/2007
Utworzony przez: admin
Obrazy: 39

Konkurs Ochrony ¦rodowiska i Ekologii

album_17.jpg

Data: 09/02/2007
Utworzony przez: admin
Obrazy: 8

Strona 2 z 3 < 1 2 3 >
Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
slubowanie2009_55
slubowanie2009_55
¦lubowanie 2009
Najlepsze zdjcie
park200911_3
park200911_3
Zajêcia w parku 2009
Z ycia szkoy
akordeon2008_11
akordeon2008_11
£ódzki Duet Akordeonowy 2008
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 365909 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7270013 Unikalnych wizyt