Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013
NewsyEgzamin gimnazjalny 2013 analiza gimnazjum rytro
Zobacz jak wygl±daj± wyniki naszych gimnazjalistów na tle uczniów z innych szkó³ w powiecie i województwie. Zapraszamy do zapoznania siê ze szczegó³ow± analiz± wyników egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2012/2013 z jêzyka polskiego, historii i wosu, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz jêzyka angielskiego.
Zestaw szkolnych podrêczników 2013/2014
NewsyPodrêczniki gimnazjum rytro 2013 2014
Zapraszamy do zapoznania siê z zestawem szkolnych podrêczników na rok szkolny 2013/2014.
Dzieñ sportu 2013
Dzieñ sportu 2013 Rytro
Dzieñ sportu 2013 - fotogaleria.
Laureat Konkursu Geograficznego Aleksandra Pawlik
Aleksandra Pawlik Rytro Laureatka Ma³opolskiego Konkursu Geograficznego 2013
Aleksandra Pawlik z klasy III a zajê³a czwarte miejsce w finale wojewódzkiego etapu Ma³opolskiego Konkursu Geograficznego, który odbywa³ siê w II Liceum Ogólnokszta³c±cym im. króla Jana III Sobieskiego w Krakowie. Ola zdoby³a tytu³ laureata oraz nagrody i za¶wiadczenie zwalniaj±ce j± z czê¶ci przyrodniczej i matematycznej egzaminu gimnazjalnego. Gratulujemy!
Dzieñ Ziemi 2013
NewsyDzieñ ziemi 2013
14 maja 2013 odby³a siê uroczysta akademia z okazji Dnia Ziemi zorganizowana przez LOP Oddzia³ "Przehyba" w Starym S±czu. Podczas akademii zosta³y wrêczone nagrody dla laureatów konkursów zorganizowanych z tej okazji. Z naszej szko³y wyró¿nienie w konkursie fotograficznym "Zwierzak - ³agodny lub dziki, du¿y lub ma³y" otrzyma³a Zuzanna Pustu³ka z kl.II b.
Egzamin gimnazjalny 2013
GrafikiEgzamin gimnazjalny Rytro 2013
Egzamin gimnazjalny 23-25.04.2013 - fotogaleria
Wielkanoc 2013 - fotogaleria
GrafikiWielkanoc 2013 gimnazjum rytro
Zapraszamy do obejrzenia zdjêæ z akademii wielkanocnej, która odby³a siê 26.03.2013 r.
Strona 6 z 42 << < 3 4 5 6 7 8 9 > >>
Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
dz_naucz2009_15
dz_naucz2009_15
Dzieñ Nauczyciela 2009
Najlepsze zdjcie
nauka2013_62
nauka2013_62
Ogród do¶wiadczeñ 2013
Z ycia szkoy
slubowanie2009_70
slubowanie2009_70
¦lubowanie 2009
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 365904 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7268359 Unikalnych wizyt